Naše benefity

Dielňa

V našej dielni vyrábame
hrnčiarske výrobky
tradičným spôsobom -
točením na hrnčiarskom kruhu.
Po spracovaní hliny
na hrnčiarskom kruhu
sa výrobky najskôr
sušia na vzduchu,
následne sa spracujú
brúsnym papierom
a následne idú na prvý
výpal do hrnčiarskej pece.
Nasleduje maľba etnickými
a inými motívmi,
kolorovanie a glazovanie
a potom ďalší výpal
v hrnčiarskej peci.
Je dôležité, aby každá
fáza výroby
hlinených predmetov
bola vykonaná
kvalitne a včas,
aby bol konečný produkt
kvalitný a odolný.